Opzeggen

We zouden het heel erg jammer vinden als je besluit te stoppen met hockeyen bij HC Spaarndam! Daarom adviseren wij als eerste stap om met je coach, trainer of de jeugdcommissie te overleggen waarom je wilt stoppen. Misschien zijn er dingen die verbeterd of veranderd kunnen worden, waardoor je beslissing anders wordt.

Mocht je toch bij je beslissing blijven, dan kun je opzeggen, met opgaaf van reden, door een mail te sturen naar [email protected]. Doe je dit vóór 1 mei van het lopende seizoen, dan word je per einde van het seizoen uitgeschreven. De ledenadministratie zal je opzegging bevestigen, waarna je opzegging definitief is. 

Indien een opzegging niet plaats vindt vóór 1 mei, dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het volgende seizoen. Zeg je op na 1 mei, dan zijn hier kosten aan verbonden. Betaal deze gelijk, pas dan kun je eventueel lid worden bij een andere club:
  • Opzeggen tussen 1 mei en 1 juni: kosteloos als vóór 1 mei uitstel is aangevraagd via mail aan de ledenadministratie*. Anders 25% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen tussen 1 juni en 1 augustus: 50% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen na 1 augustus: de gehele laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen gedurende het lopende seizoen: de gehele of nog resterende laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
We moeten streng zijn op de sluitingsdatum van de beëindiging van het lidmaatschap, omdat voor de zomer alle leden zijn ingedeeld in teams en doorgegeven aan de KNHB. Ook worden er trainers aangetrokken op basis van het aantal teams. Bij te late afmelding zal dit oa gevolgen hebben voor de teamsamenstelling en financiële gevolgen voor de club kunnen hebben.

Let op: Opzeggen bij/via een coach, trainer, jeugdcommissie of bij iemand anders dan de ledenadministratie is géén officiële opzegging.

*In geval van twijfel of sta je op een wachtlijst bij een andere club, dan is tijdelijk uitstel tot 1 juni mogelijk, mits dit per mail kenbaar is gemaakt vóór 1 mei aan de [email protected].