Datum herstart competitie niet voor half maart. Lees verder voor meer info.

23-2 Nieuws
Update 23 februari: tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari werd onder andere duidelijk dat het spelen van competitiewedstrijden in elk geval tot half maart niet tot de mogelijkheden behoort. Wat betekent dit voor het competitieverloop 2020-2021?

Bij de junioren zouden bijna alle teams na de Herfstvakantie 2020 (na herindeling) aan een nieuwe competitie beginnen. De formats van deze competities kunnen zodanig worden aangepast dat er in de resterende weken van dit seizoen – zodra de geldende maatregelen die ruimte bieden – competitie gespeeld kan worden. Hou er rekening mee dat de competitie tot de zomervakantie zal doorlopen. 
Lees meer info op KNHB site


Update 12 januari: De persconferentie van dinsdag 12 januari bracht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen. Het maatregelenpakket zoals dat is benoemd op 14 december blijft in elk geval van kracht tot en met 9 februari. 

De competitieleiding van de KNHB heeft ervoor gekozen om op dit moment nog géén detailscenario’s te publiceren over wanneer de competities worden hervat en hoe de competitieformats er dan uit gaan zien. Er is nog te veel onzekerheid. Zodra er meer zicht is op hervatting, publiceert de KNHB direct de daarbij passende startdata en ook de dan geldende competitieformats. Daarbij hanteren zij de volgende uitgangspunten:
- De competities voor alle teams worden zo snel mogelijk hervat en er wordt tot aan de zomervakanties doorgespeeld. Zo kan elke hockeyer nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen.
- De ambitie van de KNHB blijft om de competities volwaardig uit te spelen. Indien competities echter pas na half maart kunnen worden hervat, is aanpassing van het competitieformat noodzakelijk.
Voor een volledig beeld verwijzen we graag naar de KNHB site

Update 16 december: De KNHB ontvangt veel vragen over wanneer de competitie wordt hervat indien de overheid na 19 januari sporten weer breder toestaat. De hervatting van de competities voor de jeugd staat dan gepland op zaterdag 30 januari 2021. Dit zal een andere opzet zijn dan in andere jaren. 
Zodra er definitief duidelijkheid is over een herstart eind januari, zal de competitieleiding een overzicht plaatsen met de exacte speeldata per competitie.

Update 14 december: Met ingang van dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat tot en met 19 januari sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten mag iedereen vanaf 18 jaar alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in groepjes van twee personen. De jeugd mag buiten blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand van elkaar in acht hoeven te nemen, maar er wordt geen competitie gespeeld. 

Update 8 december: nog geen verdere versoepelingen. 
Voor senioren geldt nog altijd dat het alleen in groepjes van vier en met 1,5 meter afstand mogelijk is te trainen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk, wellicht eerst tot en met 27 jaar. 
De KNHB pleit er zoals bekend al langere tijd voor senioren net als de jeugd te behandelen en zonder beperkingen op de eigen vereniging te laten trainen en spelen.

Update 3 november: er mag nog steeds getraind worden door de jeugd. Nog niet duidelijk is wanneer de competitie hervat kan worden. Op dit moment  streeft de KNHB ernaar om de competities weer op te starten in januari en hoopt dat op 9 januari de eerste wedstrijden weer kunnen worden gepland. 
Meer informatie over het vervolg van de competitie vind je op de KNHB site

Dinsdag 13 oktober heeft de overheid besloten dat er de komende vier weken geen wedstrijden morgen worden gespeeld. 

Er mag door de jeugd wel getraind worden en onderlinge wedstrijden gespeeld worden op de eigen club. 

Het zijn voor de maatschappij en voor de sport hele ingrijpende maatregelen, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. Laat het voor ons allemaal meer dan een dringend advies zijn: als we ons heel goed houden aan alle maatregelen dan kunnen we hopelijk na een zo kort mogelijk periode weer volledig hockeyen inclusief wedstrijden spelen.

Op deze pagina vind je de meest recente berichtgeving van KNHB over de gevolgen van het coronavirus voor de hockeysport.