Wij zoeken nieuwe bestuursleden!

21-7 Nieuws
Binnen de club is altijd wat te doen! En daarom zijn wij op zoek naar iedereen die een steentje bij wil dragen op de club. We willen de groep met bestaande vrijwilligers graag uitbreiden. Daarnaast zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Een secretaris en een algemeen bestuurslid. Hieronder meer informatie over beide functies.

Algemeen bestuurslid 
Het is van belang dat een algemeen bestuurslid verbondenheid met HC Spaarndam voelt. Ook beschik je over competenties die bijdragen aan het bestuur. Bij bestuursbesluiten moet een algemeen bestuurslid een eigen mening kunnen vormen. 
Een algemeen bestuurslid zit in het algemeen bestuur en heeft geen vastgestelde bestuursfunctie. Het is wel mogelijk om als algemeen bestuurslid een bijzonder specialisme op je te nemen, bijvoorbeeld hockey technische zaken, evenementen, ledenadministratie of ledenwerving.

Bestuurslid Secretaris
Als secretaris ben je zowel onderdeel van het (nu 3-koppig) bestuur als van het Dagelijks Bestuur (dit laatste samen met Voorzitter en Penningmeester). De secretaris is verantwoordelijk voor het algemene administratieve reilen en zeilen van de vereniging. 

Tot de werkzaamheden horen o.a.:
  • Organisatie, planning en beheer van bestuursvergaderingen en ALV;
  • Notuleren vergaderingen, actiepunten en bestuursbesluiten en bewaken daarvan;
  • Beheer van de algemene [email protected] 
  • Beheren en bewaken officiële documenten en reglementen (statuten, huisregels, huishoudelijk reglement, bepaalde contracten);
  • Planningen en activiteitenlijsten, jaaragenda maken en bijhouden voor bestuur en afstemming waar relevant met commissies.
De gemiddelde tijdsbesteding bij onze club valt reuze mee. Het bestuur vergadert eens per maand.

Meld je aan!
Als je jezelf herkent in één van deze functies en je bent geïnteresseerd deze te vervullen, twijfel dan niet langer en neem contact op met John Groote via [email protected] of in levende lijve op de club.