Nieuwbouw en verduurzaming HC Spaarndam, update #1

14-3 Nieuws

Een korte update hoe het nu verder gaat met de nieuwbouw en verduurzaming van HC Spaarndam. Hulp is nog altijd welkom, dus ben je enthousiast en denk je ergens iets te kunnen bijdragen, stuur dan een mail naar [email protected] of schiet iemand aan van de werkgroep. Alle hulp is welkom. 

Tijdens de ALV van 22 januari 2023, zijn de plannen voor de bouw van een nieuw clubhuis en verduurzaming van de club goedgekeurd, deze plannen zijn voor een groot deel mogelijk gemaakt door een forse bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol, SLS. 

Een werkgroep is inmiddels enthousiast aan het werk om de plannen te realiseren. De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Max Leemans (Projectleider nieuwbouw Clubhuis)
Ricardo van Breugel
Michiel Gieben
Koen Siegrest
Reinhard Klein
Floris Poels
John Groote
Gijs Ossenkoppele (penningmeester HC Spaarndam) 
Marc vd Kolk (voorzitter HC Spaarndam)

Het zogeheten "Programma van Eisen” wordt opgesteld, er wordt met diverse architecten gesproken en ondertussen zijn wij in gesprek met Gemeente Haarlemmermeer om de juiste vergunningen te kunnen aanvragen. 

Heel concreet zijn inmiddels de plannen voor het vervangen van de "oude” veldverlichting voor LED-verlichting en mogelijk is dit al voor de zomerstop gerealiseerd.

Gezien de werkdruk die de plannen met zich meebrengen, zijn wij ook op zoek naar meer vrijwilligers binnen de club. Dus mochten jullie eventueel op andere gebieden de club kunnen en willen ondersteunen, ook dan graag een reactie naar [email protected] of spreek een bestuurslid aan.  Ook onze club kan zonder vrijwilligers niet blijven bestaan en hopen dan ook op vele nieuwe aanmeldingen.

Indien jullie vragen en/of opmerkingen hebben, spreek ons dan aan.

Sportieve groeten, 
namens de werkgroep en het bestuur van HC Spaarndam