Contributie

Ieder lid betaalt jaarlijks contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie voor het seizoen 2019/2020 geldt tot einde van het boekjaar (30 juni 2020) en is als volgt per leeftijdscategorie:

 Categorie  Leeftijd  Contributie 
 Brinkertjes  5 en 6 jaar    € 130
 F jeugd  7 jaar   € 177
 E jeugd  8 en 9 jaar    € 191
 D jeugd  10 en 11 jaar         € 214
 C jeugd  12 en 13 jaar   € 224
 B jeugd  14 en 15 jaar   € 235
 A jeugd  16 en 17 jaar   € 235
 Senior/veteraan     18+ jaar   € 268
 Trimhockey  18 + jaar   € 194 

Entreegeld voor nieuwe leden bedraagt € 35.

Gezinskorting: 3e lid € 10, 4e lid € 20, 5e lid € 30, 6e lid € 40
Voorwaarden gezinskorting: zelfde woonadres en allen betalende leden.

De leeftijd op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar is bepalend voor de contributie. Lid worden na 31 december betekent dat de helft van de contributie verschuldigd is voor het resterende verenigingsjaar. Slechts in bijzondere gevallen kunnen kinderen in een afwijkende leeftijdscategorie spelen, dit zal geen invloed hebben op de hoogte van de contributie.

Bij aanmelding middels het inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met de automatische incasso van de jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgestelde contributies en eventuele toeslagen. Bovendien gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van HC Spaarndam. Deze zijn op te vragen middels een mail naar [email protected]

De incasso wordt verdeeld in twee termijnen. Entreegeld wordt tegelijk met de eerste termijn geïnd. 
De eerste incasso vindt plaats begin oktober, de tweede incasso begin van het nieuwe jaar.