Opzeggen

We zouden het heel erg jammer vinden als je besluit te stoppen met hockey bij HC Spaarndam! Daarom adviseren wij als eerste stap om met je coach, trainer of de jeugdcommissie te overleggen waarom je wilt stoppen. Misschien zijn er dingen die verbeterd of veranderd kunnen worden, waardoor je beslissing anders wordt.

Mocht je toch bij je beslissing blijven, dan kun je schriftelijk opzeggen, uiterlijk vóór 1 mei van het lopende seizoen per email naar [email protected], liefst met opgave van reden. De ledenadministratie zal je opzegging bevestigen, dan pas is je opzegging definitief. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, dus na 1 mei, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en zijn er, aan alsnog opzeggen, kosten verbonden.  HC Spaarndam gaat als club diverse verplichtingen aan voor het nieuwe seizoen, moet de teamsamenstelling op tijd gereed hebben, schrijft teams in bij de KNHB (begin juni) voor het nieuwe seizoen en stelt trainers aan.
  • Opzeggen tussen 1 mei en 1 juni: kosteloos als vóór 1 mei uitstel is aangevraagd via mail aan de ledenadministratie. Anders 25% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen tussen 1 juni en 1 juli: kosteloos als vóór 1 mei uitstel is gevraagd via mail aan de ledenadministratie. Anders 50% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen tussen 1 juli en 1 augustus: 50% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen na 1 augustus: de gehele laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen gedurende het lopende seizoen: de gehele of nog resterende laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
Let op: Opzeggen bij/via een coach, trainer, jeugdcommissie of bij iemand anders dan de ledenadministratie is geen officiële opzegging.

In geval van twijfel of overstappen naar een andere club is er uitstel mogelijk, mits dit per email kenbaar is gemaakt voor 1 mei aan de ledenadministratie.