Opzeggen

We zouden het heel erg jammer vinden als je besluit te stoppen met hockey bij HC Spaarndam! Daarom adviseren wij als eerste stap om met je coach, trainer of de jeugdcommissie te overleggen waarom je wilt stoppen. Misschien zijn er dingen die verbeterd of veranderd kunnen worden, waardoor je beslissing anders wordt.

Mocht je toch bij je beslissing blijven, dan kun je opzeggen, met opgaaf van reden, door een mail te sturen naar [email protected]. Doe je dit vóór 1 mei van het lopende seizoen, dan word je per einde van het seizoen uitgeschreven. De ledenadministratie zal je opzegging bevestigen, waarna je opzegging definitief is. 

Indien een opzegging niet plaats vindt vóór 1 mei, dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor het volgende seizoen. Wil je alsnog opzeggen na 1 mei, dan zijn hier kosten aan verbonden. Betaal deze gelijk, pas dan kun je eventueel lid worden bij een andere club:
  • Opzeggen tussen 1 mei en 1 juni: kosteloos als vóór 1 mei uitstel is aangevraagd via mail aan de ledenadministratie. Anders 25% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen tussen 1 juni en 1 juli: kosteloos als vóór 1 mei uitstel is gevraagd via mail aan de ledenadministratie. Anders 50% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen tussen 1 juli en 1 augustus: 50% van de laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen na 1 augustus: de gehele laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
  • Opzeggen gedurende het lopende seizoen: de gehele of nog resterende laatst vastgestelde contributie voor een volledig seizoen.
Let op: Opzeggen bij/via een coach, trainer, jeugdcommissie of bij iemand anders dan de ledenadministratie is géén officiële opzegging.

In geval van twijfel of overstappen naar een andere club is er uitstel mogelijk, mits dit per mail kenbaar is gemaakt vóór 1 mei aan de ledenadministratie.